Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Estimert lesetid: 5 minutter Det regelverket som styrer utbyggingsprosjekter relatert til både kraft-, samferdsels-, bolig- og næringsutbygging, gir svært liten vektlegging på beskyttelse av naturverdier. Ganske nylig har vi i Norge inngått en avtale med det internasjonale samfunnet, der det kreves en omstilling i vårt syn på naturinngrep, dersom vi skal kunne stoppe og reversere det dramatiske tapet av natur, både innen- og utenlands.

Ufør aktivisme

Ufør aktivisme

Estimert lesetid: 4 minutter Det har vært veeeldig rolig på bloggen siste år har kanskje noen lagt merke til. Et par hakk mer politisk både på Insta og Face. Mye Rødt. Slettes ikke unaturlig, situasjonen tatt i betraktning. Hadde noen i januar 2022 hadde fortalt meg at jeg skulle gå fra å være inneslutta sofapolitiker med uavklart tilhørighet, til å bli stolt engasjert aktivist med partifanen høyt hevet innen året var omme, hadde jeg neppe kunnet ta budbringeren alvorlig.