Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Estimert lesetid: 5 minutter Det regelverket som styrer utbyggingsprosjekter relatert til både kraft-, samferdsels-, bolig- og næringsutbygging, gir svært liten vektlegging på beskyttelse av naturverdier. Ganske nylig har vi i Norge inngått en avtale med det internasjonale samfunnet, der det kreves en omstilling i vårt syn på naturinngrep, dersom vi skal kunne stoppe og reversere det dramatiske tapet av natur, både innen- og utenlands.

Høst – kan man lære seg å like denne årstiden?

Høst – kan man lære seg å like denne årstiden?

Estimert lesetid: 8 minutter Høsten er en vakker, fargesprakende avskjedsfest for sommeren. Den kommer som regel smygende, nesten umerkelig. Dunkle, kjølige augustkvelder gir en liten pekepinn på hvilken vei det bærer. Mørket kryper over oss tidligere for hver kveld, og solens bane over himmelen synker stadig lavere. En