Frihet og verdighet – verdier uten mening i et samfunn uten solidaritet…?

Frihet og verdighet – verdier uten mening i et samfunn uten solidaritet…?

Estimert lesetid: 10 minutter Er markering av 1.mai relevant for meg? Jeg som ikke er arbeider? Jeg som er ufør? Jeg som ikke vet om jeg noengang vil ha helse til å stå i jobb? Jeg som ikker er organisert? Jeg som ikke har noen utdannelse annet enn grunnskole? Jeg som ikke har annen yrkesdeltakelse enn strøjobber og vikariater? Jeg som har falt utenfor gjennom sikkerhetsnettet og mellom alle stoler? Svaret er JA! Men; vi trenger en folkebevegelse!

Industrieventyret i Nord-Norge – luftslott og grønnvasking på naturens regning?

Industrieventyret i Nord-Norge – luftslott og grønnvasking på naturens regning?

Estimert lesetid: 3 minutter Vi driver rovdrift på naturen, i jakten på neste store gevinst. Nord-fylkene har i mange år blitt ranet for ressurser, både fra jord og fjord, og naturen vi må forsake på veien fremstår som en litt lei konsekvens av nødvendig næringsutvikling, og et offer vi må være villige til å gjøre. Overskuddet dukker opp i regnskap langt utenfor våre egne grenser, og Nord-Norges verdiskapning fremstilles dermed i helt feil lys.

Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Estimert lesetid: 5 minutter Det regelverket som styrer utbyggingsprosjekter relatert til både kraft-, samferdsels-, bolig- og næringsutbygging, gir svært liten vektlegging på beskyttelse av naturverdier. Ganske nylig har vi i Norge inngått en avtale med det internasjonale samfunnet, der det kreves en omstilling i vårt syn på naturinngrep, dersom vi skal kunne stoppe og reversere det dramatiske tapet av natur, både innen- og utenlands.