-For enkelt å få uføretrygd, sier du?

Estimert lesetid: 6 minutter

-For enkelt å få uføretrygd, sier du?

Blå side i norsk politikk har ofte slengt omkring seg med tall og påstander om NAV-brukere, som er urealistiske å forholde seg til for oss som har fått kjenne hvordan NAV-systemet kan slå ut økonomisk. Nylig rant begeret over for min del, etter at Høyres Heidi Nordby Lunde hevdet at unge enslige uføre tjener 325.000 kr, og dermed ødelegger moralen til vanlige arbeidstakere. Påstanden tegner et helt feilaktig bilde av faktiske forhold, og villeder folk som ikke kjenner til hvilke satser og vilkår NAV setter, for to svært ulike grupper uføre.

(Innlegget ble først publisert på Nordnorsk Debatt, 23.januar. Jeg har tatt innlegget «hjem», og lagt det under min nye menykategori «politisk pjatt».)

Minstesatsen for ordinære uføre er 276.463 kr eller 2.45 G (folketrygdens Grunnbeløp), helt uavhengig av om man er ung eller gammel, så lenge man er enslig. Minstesats får man fordi man har har hatt for lav, eller ingen inntekt før man fikk uføretrygd.

Hvis du får innvilget rettigheter som «ung ufør» (legg merke til anførselsestegn og fet skrift!!) vil uføretrygden bli beregnet etter egne regler, hvis det gir deg en høyere uføretrygd enn ordinær sats.

Dersom du oppfyller vilkårene, om at du var under 26 år da du ble ALVORLIG og varig syk, og at lege eller spesialist har klart dokumentert at sykdommen førte til uførhet før du fylte 26 år, kan du få utbetalt 325.000 kr i året, før skatt.

Når er man syk «nok»?

Helt fra jeg satte mine bein innenfor døra hos BUP i 12-årsalderen var jeg en kasteball mellom helsesøster, PPT, barnevern, leger og spesialister på barnepsykiatri. Da jeg fylte 18 og ble gammel nok, forsvant BUP og PPT, men nå ble saksbehandlere i gamle Aetat og sosialkontoret med på ballspill

Når man skal klare seg selv, men har tyngre last i bagasjen enn man kan bære alene, er det fint å få hjelp til legge vekk det man ikke trenger å drasse med seg på reisen. Først da jeg hadde passert 30 kunne brann-slokningsarbeidet som psykiatrien hadde bedrevet i alle år stoppe, og jeg kunne endelig få hensiktsmessig behandling for en helt konkret diagnose.

Kompleks PTSD – En lidelse med mange ansikt

Etter et opphold på Viken Senter i Bardu, mini-Modum om du vil, fikk jeg konstatert at mine diffuse problemer og manglende grep om hverdagen, skyldes kompleks posttraumatisk stresslidelse. Det var ikke lenger bare snakk om depressive perioder og sosial fobi, som kunne kureres med å pushe egne grenser og trå ut av komfortsona, som så mange hadde ivret for i årenes løp.

Når PTSD blir sett på som kompleks, kan dette basere seg på dyp utrygghet som man tar med seg fra barndommen og inn i voksenlivet, ofte etter en kombinasjon av flere faktorer, for eksempel en utrygg omsorgssituasjon under oppvekst, overgrep, alvorlig mobbing, ulykker og andre typer traumer som barn i en perfekt verden ikke skulle vært utsatt for.

Kompleks PTSD er en angstlidelse, og Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress og Landsforeningen for PTSD beskriver hvordan man som pasient mangler en grunnleggende trygghetsfølelse, og utvikler lav tillit til andre mennesker. Dette fører til relasjonelle og sosiale vansker, og man oppnår ofte ikke de rette forutsetningene for å få et godt liv som voksen.

Vanskelig og tidkrevende behandling

Behandlingsanbefalingene for kompleks PTSD spriker en del, og anses som vanskelig og tidkrevende å behandle, for vi som er pasienter kan tilfredsstille kriteriene for flere andre diagnoser samtidig, noe som kompliserer «feilsøkingsprosessen».

Diagnosen man først får, er neppe den siste man står igjen med, noe som skaper usikkerhet både pasiente og behandler. Dette bidrar til at kompleks PTSD regnes som den mest alvorlige varianten av PTSD.

I 2018 lanserte Verdens Helseorganisasjon en ny versjon av sitt diagnosesystem; International Classifications of Diseases (ICD-11), en oppdatering for første gang siden 1992, og her har kompleks PTSD endelig blitt lagt til som en egen diagnose. Selv fikk jeg diagnosen av en framoverlent psykologspesialist i 2015, noe som har skapt vansker i et system som baserer seg på rene tall og fakta, uten spesielt rom for skjønn.

I mitt tilfelle ble det fokusert på stabilisering, for å få tryggheten tilbake i hverdagen, dette for å bedre tåle å ta tak i traumebehandling. Dette kalles faseorientert behandling, men var ikke problemfritt å kombinere med et AAP-løp kan jeg melde, hvor ustabilitet var hovedingrediens.

I første omgang ble diagnosen og historikken fra helsevesenet en klar dokumentasjon på at min sykdom hadde oppstått før fylte 26 år. NAV vurderte alvorlighetsgraden til å være alvorlig nok til at dette utløste rettigheter til en høyere ytelse på arbeidsavklaringspenger (heretter bare AAP), og jeg fikk innvilget AAP med tillegget «UngUfør» i 2016.

Man må være oppegående, for å ligge nede

Spoler vi fram til 2018, fikk jeg innvilget uføretrygd, men uten dette tillegget Høyre-Lunde kvitret så fint om, hvor hun i samme vending ga inntrykk av at man får tillegget bortimot på automatikk som ung og ufør. Det stemmer ikke.

Jeg var i jobb som avløser i landbruk og bakeri i 2007-2009, og fikk innvilget AAP i 2011 (når jeg var 27 år). Uføretidspunktet ble derfor satt til vedtaksdatoen for når jeg først mottok AAP, som jo var etter fylte 26 år. Dette gjorde at NAV ikke mente det var nødvendig å gjøre en vurdering av alvorlighetsgrad, fordi vilkåret om alder for UngUfør ikke var oppfylt.

Det føltes bittert at mine forsøk på å fungere tilbake i 2007-2009 skulle slå ut på denne måten, så jeg klaget, og ba om å få en ny vurdering av uføretidspunktet. Medhold i klage ville kunnet utløse vurdering av alvorlighetsgrad, og eventuelt gitt meg tillegget «UngUfør», også på uføretrygden, og jeg var overbevist om at vilkårene skulle være oppfylt, med tanke på at jeg hadde hatt tillegget på min AAP.

Trygderetten hadde i lignende saker uttalt at det bør unngås at vilkårene for ung ufør anses som oppfylt i en sammenheng, men ikke en annen, uten at forholdene hadde endret seg. Dette trodde jeg angikk min sak.

Etter at to års klageloop med ny behandling i NAV Arbeid og Ytelser, sving innom Klageinstansen, og tilsist en runde i Trygderetten ikke førte noen vei, ga jeg opp. Advokat på saken kunne kanskje gitt et annet utfall, og kortere behandlingstid, men satsene for fri rettshjelp hadde stått uendret i mange år. Det er den eneste gangen jeg tjente for mye på AAP.

Satsene økte 1.januar i år, og i dag ville jeg trolig hatt juridiske rettigheter på min side og fått hjelp til å ta saken videre, uten garanti for annet utfall for øvrig. Belastningen med klagegang og trygderett hadde ikke veid så tungt på allerede hardt prøvde skuldre med advokathjelp, det er jeg sikker på.

– For enkelt å få uføretrygd, sier du?

Det er beintøft å innse at man ikke evner å arbeide, etter mange års prøving og feiling. Det var et nederlag å innse at økonomisk trygghet kun var mulig ved å søke uføretrygd. Jeg kjente på stor sorg og en bittersøt seier, da vedtaket kom, om at uføretrygd var innvilget.

Seieren tok jeg som en anerkjennelse på at min helse var av en sånn karakter og alvorlighet, at det utløste rettigheter, som på sikt gir bedre livskvalitet. Trygd skal bety betyr trygghet, være en kjærkommen forutsigbarhet, og er en av grunnene til at jeg gjøre forsøk på å sette sjøbein, istedet for å ligge på dørken når livet herjer.

Prosessen mot uføretrygd og økonomisk forutsigbarhet har vært komplisert og langdryg. Papirmølla til NAV kvernet i 7 år med AAP, og deretter klagebehandling i 2 år, og det har ikke vært enkelt å holde hodet kaldt og tunga rett i munnen.

Veien har vært minelagt av mange ulike former for tiltak og arbeidspraksis, utprøving, arbeidsevnevurderinger, et lovverk som selv ikke veiledere forstår, uante mengder saksbehandlingsfeil, side opp og side ned med dokumenter skrevet på et uforståelig språk, sære tidsfrister, avslag, omgjøringer, klageinstans og til sist trygderetten.

AAP – fattigdomsfelle eller trygg havn?

AAP er ment som en midlertidig ytelse, du skal hurtigst mulig loses gjennom en avklaring mot arbeid, trygd eller en mellomting, ved helseutfordringer. Det høres fint ut på papiret. Men; man må snu på hver krone, og be til høyere makter om at uforutsette ikke utgifter dukker opp, som at kjøleskap eller fryser ryker, fordi man har ikke penger å legge til side.

Nevnte jeg at man risikerer å leve på sultegrensa på AAP om man er yngre enn 25 år? Minstesatsen er 2/3 av 2G, som tilsvarer 148 636 kr i året, FØR skatt. Også en etterlatenskap av blåblått flertall. Fra og med den dagen man fyller 25 år blir ytelsen oppjustert til 2G, altså 222 954 kr, også dette FØR skatt. Lukrativt, virkelig noe å trakte etter?

For ikke å snakke om hva du har i vente, dersom om du har et innviklet behandlingsforløp, og må gjennom mange ulike behandlinger med mer eller mindre hell. Kanskje opplever du også selve diagnostisering som krevende, ved f.eks ME, fibromyalgi, psykiatri eller andre lidelser med diffuse symptomer.

Dersom du i tillegg møter på saksbehandlingsfeil og uenigheter mellom veileder, fastlege, spesialister eller NAVs rådgivende leger tikker klokka fort. Stumper du borti store forsinkelser i selve NAV-systemet i tillegg, slik jeg gjorde, så vil tre år, som er tiden man som hovedregel kan motta AAP, forsvinne på et blunk.

Du kan ha rett til forlengelse hvis du allerede er i jobb, er nær ved å kunne øke arbeidsevnen din, eller er nær ved å bli satt i stand til å skaffe eller gå tilbake i jobb. Hva da; om helsa er like ødelagt, og NAV mener at alle steiner fortsatt ikke er snudd? Hvis du ikke har rett på forlengelse etter 3 år, kan du søke om en ny periode med AAP. På’an igjen der altså.

Om du fortsatt tenker at det å skaffe seg uføretrygd er like enkelt som å melde seg inn i Høyre, så håper jeg du innser at dette er feil. At uføresatsene er så høye at det tar arbeidslysta fra friske folk, er så misvisende at det er på grensen til flaut.

Kanskje du til og med innser hvilken personlig tragedie det er å være syk, når det ikke finnes andre alternativer enn minstesats på uføretrygd.


Likte du det du nylig leste?
Del gjerne, legg igjen en kommentar og følg meg på instagram eller facebook for å få varslinger om nye innlegg! BuyMeACoffee er lite i bruk akkurat nå, men tenker å la kreative krumspring utfolde seg der etterhvert i stede for å ta opp verdifull plass på nettsiden 😅

Maskemesteren finner du her:

Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
BMAC

Kommentarer

Legg inn en kommentar