Politisk pjatt

Jeg har latt meg begeistre og engasjere over mangt og mye, men som regel fra sofakroken. 2022 var starten på å ta engasjementet ut av stua og inn i offentligheten, og er et naturlig resultat av å ha vært åpen om egen helse og begrensninger, og fått tilbakemeldinger fra mange i samme båt, over flere år. Dette er mitt bidrag til å øke oppmerksomhet omkring psykisk helse, usynlig sykdom, systemfeil i NAV og ei feilslått arbeidslinje. Jeg er gjerne stemmen til de som ikke greier å ta plass og lage støy selv, der de er i sin prosess, for ofte er det krevende nok å holde hodet over vann, om man ikke skal svømme mot strømmen i tillegg.


Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Det regelverket som styrer utbyggingsprosjekter relatert til både kraft-, samferdsels-, bolig- og næringsutbygging, gir svært liten vektlegging på beskyttelse av naturverdier. Ganske nylig har vi i Norge inngått en avtale med det internasjonale samfunnet, der det kreves en omstilling i vårt syn på naturinngrep, dersom vi skal kunne stoppe og reversere det dramatiske tapet av natur, både innen- og utenlands.

Les mer Det som ikke kan veies, kan ikke måles?

Ufør aktivisme

Det har vært veeeldig rolig på bloggen siste år har kanskje noen lagt merke til. Et par hakk mer politisk både på Insta og Face. Mye Rødt. Slettes ikke unaturlig, situasjonen tatt i betraktning. Hadde noen i januar 2022 hadde fortalt meg at jeg skulle gå fra å være inneslutta sofapolitiker med uavklart tilhørighet, til å bli stolt engasjert aktivist med partifanen høyt hevet innen året var omme, hadde jeg neppe kunnet ta budbringeren alvorlig.

Les mer Ufør aktivisme

#Følg opp.

10.oktober  er Verdensdagen for psykisk helse, hvor målet er å spre kunnskap, og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Årets kampanjetema er livet under og etter en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap. Jeg sprer kunnskapen på min måte, og…

Les mer #Følg opp.

Vi – eller OSS mot DERE?

En ny kategori måtte til for dette her. «Alvorsprat» rett og slett. Om du har fått politikk nok i disse valgtider, så kanskje du må scrolle videre, men er du interessert i hvordan VI kan ende med å bli til OSS mot DERE, så les gjerne videre. Humørløst, nesten blottet for galgenhumor. Politisk korrekt.

Les mer Vi – eller OSS mot DERE?