Frihet og verdighet – verdier uten mening i et samfunn uten solidaritet…?

Frihet og verdighet – verdier uten mening i et samfunn uten solidaritet…?

Estimert lesetid: 10 minutter Er markering av 1.mai relevant for meg? Jeg som ikke er arbeider? Jeg som er ufør? Jeg som ikke vet om jeg noengang vil ha helse til å stå i jobb? Jeg som ikker er organisert? Jeg som ikke har noen utdannelse annet enn grunnskole? Jeg som ikke har annen yrkesdeltakelse enn strøjobber og vikariater? Jeg som har falt utenfor gjennom sikkerhetsnettet og mellom alle stoler? Svaret er JA! Men; vi trenger en folkebevegelse!

Høst – kan man lære seg å like denne årstiden?

Høst – kan man lære seg å like denne årstiden?

Estimert lesetid: 8 minutter Høsten er en vakker, fargesprakende avskjedsfest for sommeren. Den kommer som regel smygende, nesten umerkelig. Dunkle, kjølige augustkvelder gir en liten pekepinn på hvilken vei det bærer. Mørket kryper over oss tidligere for hver kveld, og solens bane over himmelen synker stadig lavere. En