Frihet og verdighet – verdier uten mening i et samfunn uten solidaritet…?

Frihet og verdighet – verdier uten mening i et samfunn uten solidaritet…?

Estimert lesetid: 10 minutter Er markering av 1.mai relevant for meg? Jeg som ikke er arbeider? Jeg som er ufør? Jeg som ikke vet om jeg noengang vil ha helse til å stå i jobb? Jeg som ikker er organisert? Jeg som ikke har noen utdannelse annet enn grunnskole? Jeg som ikke har annen yrkesdeltakelse enn strøjobber og vikariater? Jeg som har falt utenfor gjennom sikkerhetsnettet og mellom alle stoler? Svaret er JA! Men; vi trenger en folkebevegelse!