Stikkord: verdensdagen

  • #Følg opp.

    #Følg opp.

    Estimert lesetid: 3 minutter 10.oktober  er Verdensdagen for psykisk helse, hvor målet er å spre kunnskap, og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Årets kampanjetema er livet under og etter en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap. Jeg sprer kunnskapen…